Jannecke Lønne Christiansen
Sias hår
Foto på akvarellpapir (uten ramme)
50x70 cm

3.000,-



Galleri Ramfjord