Olav Mathisen
Olje og akryl på
lerret
40x50 cm

9.000,-Galleri Ramfjord