Olav Mathisen
Olje og akryl på
lerret
40x50 cm

7.000,-Galleri Ramfjord