Olav Mathisen
Olje og kull på lerret
68x76 cm
15.000,-
Solgt


Galleri Ramfjord