Olav Mathisen og Elisabeth Ramfjord på åpningen 29.oktober 2016

Foto av Britt Marie Bye