Olav Mathisen

Olje på lerret

100x90 cm

24.000 cm



Galleri Ramfjord