Olav Mathisen
Olje på lerret
117x205cm
45.000,-

Galleri Ramfjord