Olav Mathisen
Olje på lerret
60x77 cm

15.000,-


Galleri Ramfjord