1. Sohail Salem
100x100cm (Oil on canvas)

Galleriets vurdering: 20.000,- til 24.000,-

Minstebud: 7.400,-