Roar Kjærnstad
"Teater-improvisatøren"
Olje og tempera på lerret
140x140 cm

42.000,-


Hvis du ønsker å kjøpe dette bildet, kontakt oss på tlf 40555562 eller post@galleriramfjord.no


Galleri Ramfjord