Maria Prestmo - fotografi

 Alt får ikke bare bli borte
ET FOTO- OG BOKPROSJEKT -av Maria Prestmo


Alt flykter fra meg og blir borte. Livet, minnene, personligheten, fantasien og alt den rommer; alt flykter fra meg. Jeg går alltid omkring med en følelse av at jeg er en annen, at jeg føler som en annen, at jeg tenker som en annen. Det jeg er vitne til, er et skuespill med et annet scenebilde, og den jeg ser, er meg selv.

Fernando Pessoa

 

«Alt får ikke bare bli borte» er et foto- og bokprosjekt som tematiserer rotløsheten som oppstår når sentrale rammer i ens liv plutselig blir revet bort. I løpet av de siste årene har jeg mistet alt av nærmeste familie i oppadgående retning og jeg har ingen søsken. Dette prosjektet handler om å skulle finne tilbake til seg selv når rammene man har vært omgitt av og formet av ikke lenger er til stede. Hvem er man da? Prosjektet tematiserer samtidig menneskets forgjengelige eksistens og den sårbarheten som ligger i oss alle.

Prosjektet består av 3 deler. Del 1 er en serie selvportretter som ble tatt i perioden fra februar 2014 til februar 2015 under trinn 1 av mentorprogrammet til Nord Photography. Del 2 er også en serie selvportretter, men hvor nye elementer, blant annet i form av en mannequin, blir introdusert og bildene tar en litt ny retning. Tredje og siste delen er bokprosjektet, hvor utvalgte fotografier fra de to første delene kombineres med tekster som peker utover det rent iakttagbare.

Tematisk plasserer prosjektet seg innenfor en lang kunsthistorisk tradisjon med å problematisere og åpne for refleksjon rundt vår håndtering av livets forgjengelighet. Av moderne forfattere er det naturlig å fremheve Milan Kundera. Visuelt sett går fotodelen av prosjektet særlig i dialog med selvportrettene til Fransesca Woodman, tatt kort tid før hun tok sitt eget liv. Prosjektet kan på ett plan oppfattes som et forsøk på respons på det uutalte spørsmål i enkelte av Woodmans fotografier: Hvordan finne mening i tilværelsen i det øyeblikk vi blir konfrontert med den allmennmenneskelige erfaringen av sårbarhet og forgjengelighet?

Del 2) av prosjektet ble vist i prosjektrommet på Galleri Ramfjord 5-27 mars 2016.