Mikael Takacs

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL NETTBUTIKKEN OG SE TILGJENGELIGE BILDER AV MIKAEL TAKACZ

Mikael Takacs (1988) is a marbler born, raised and still based in Enköping, Sweden.

He uses pipettes to distribute acrylic paint across the canvas to create his subjects, which he then distorts by dragging the paint around using various tools, like sticks and combs. He combines the classic abstract expression of marbling with concrete figures. This results in intricate patterns that forms his subjects. This technique has been around for hundreds of years, but in spite of that, his pieces are often mistaken for digital art. The half abstract nature of his portraits can make it both easier and harder to connect with them. It's harder in the sense that you can't really see who it is, or maybe even what it is. It may be easier to connect with them for basically the same reason, as you can project so much of your own thoughts onto someone you can just barely see.

Mikael Has exhibited his paintings in the United States, Denmark, Sweden and Germany, and has his second solo exhibition in Norway with Galleri Ramfjord in august 2019.

 

Mikael Takacs (1988) er en «marmorerer» som bor og jobber i Enköping, Sverige.

Han bruker pipetter for å fordele akrylmaling over et strukket lerret for å skape motivene sine, som han deretter forvrenger ved å dra malingen rundt ved hjelp av forskjellige verktøy, for eksempel pinner og kammer. Han kombinerer det klassiske abstrakte uttrykket av marmor med konkrete figurer. Dette resulterer i intrikate mønster som former portrettene hans. Denne teknikken har eksistert i hundrevis av år, men Mikaels malerier blir ofte forvekslet med digital kunst. Det halvabstrakte uttrykket i portrettene hans kan gjøre det både enklere og vanskeligere å forholde seg til dem. Det kan være vanskeligere i den forstand at man ikke umiddelbart kan se hvem det er, eller kanskje til og med hva det er. Det kan også være lettere å få kontakt med dem av samme grunn, fordi du kan projisere så mye av dine egne tanker på noen at du knapt kan skjelne.

Mikael har stilt ut maleriene sine i USA, Danmark, Sverige og Tyskland, og vil ha sin andre separatutstilling i Norge på Galleri Ramfjord i august 2019.