STIPENDUTSTILLING 2016

INVITASJON TIL Å SØKE PÅ STIPENDUTSTILLING I GALLERI RAMFJORD, OSLO

Please find the English version below!


Søknadsfrist: 25. april 2016
Utstilling: 25. juni - 17. juli 2016
Åpning: lørdag 25. juni 18.00-21.00 (utdeling av stipend kl. 19.00)


5.mai: 1. juryering blir annonsert på www.galleriramfjord.no
25.mai: Innlevering av fysiske arbeider til 2. juryering (12.00-18.00)
2.juni: 2. juryering blir annonsert på www.galleriramfjord.no
25.juni: Åpning stipendutstilling 18.00-21.00, stipendvinnere blir annonsert kl 19.00

Utstillingen varer til 17.juli. Åpent torsdag-fredag 12.00-18.00 og lørdag-søndag 12.00-16.00


Du kan sende søknad på følgende måte:


 1. Send inn din søknad via epost til stipend@galleriramfjord.no innen 25.april. Skriv “Stipendutstilling 2016” I emnefeltet.

 2. I selve mailen (ikke som vedlegg) skriver du inn CV og kontaktinformasjon, og lister opp følgende informasjon om hvert arbeid:
  Nummer, tittel, år, teknikk, mål og pris

 3. Legg ved bilder av arbeidene i jpg format, maks 1000 pixler i bredde, med følende informasjon i filnavnet:
  For- og etternavn, teknikk, mål, pris, nummer
  F.eks.: ola_nordmann_maleri_20x20cm_2000_01.jpg
  ola_nordmann_maleri_20x30cm_3000_02.jpg

 4. Minimum 2 og maksimum 10 bilder.

  2-dimensjonale verk må ikke overskride 150cm (l) x 200cm (h), og 3-dimensjonale verk 250cm i høyde.

  Teknikker: Maleri, grafikk, collage, tegning, bl.teknikk, fotografi og skulptur (ta kontakt med galleriet hvis du er usikker på om din teknikk kommer med i betrakning). Alle arbeider på papir som leveres inn til 2. juriering må være innrammet!!!

  Alle arbeider må være til salgs og galleriet tar en kommisjon på 50% ved salg.

 5. Administrasjonsgebyret er på kr. 100,- per bilde. Innbetalingen blir registrert som påmelding, og må merkes med fullt navn på søker.

  Kontonummer: 1503.09.41621

  Søknader som ikke inneholder fullstendig eller riktig informasjon eller innbetaling vil ikke bli behandlet. Juryen vil dessverre ikke ha mulighet til å begrunne eventuelle avslag.

 Første juryeringsrunde:

 • Ca 45 kunstnere / arbeider blir valgt ut til andre juryeringsrunde.

 • De utvalgte arbeidene vil legges ut på www.galleriramfjord.no innen 2.mai

 • Kunstnere som velges ut til andre juryeringsrunde:

  • Utvalgte arbeider skal leveres til:
   Galleri Ramfjord: Schwensensgate 1 (på St.Hanshaugen), 0170 Oslo

  • Leveres den 25.mai mellom kl. 12.00 og 18.00.

  • Kunstnere er selv ansvarlige for transport og levering/henting av arbeider til galleriet, og kostnader forbundet med dette. Bidrag som ikke blir levert innen fristen vil ikke bli juryert.

  • Du trenger ikke å møte personlig ved levering av arbeider

 

Andre juryeringsrunde:

 • 15-20 kunstnere blir valgt ut til å stille ut i galleriet med ett arbeid hver.

 • De utvalgte arbeidene blir lagt ut på www.galleriramfjord.no senest 2.juni.

 • 3 kunstnere mottar stipend:
  1. pris: NOK 10.000,-
  2. pris: NOK 5.000,-
  3. pris: materialstipend på NOK 3.000,-

Juryen består av eksterne, uavhengige fagpersoner. Galleriet har ingenting med selve juryeringen å gjøre. Jurymedlemmer blir annonsert så snart jurien er komplett.

Utstillingen vil være åpen 25. juni – 17. juli, torsdag-fredag 12.00-18.00 og lørdag-søndag 12.00-16.00.

 

English version

CALL FOR ENTRIES: JURIED EXHIBITION 2016

YOU'RE INVITED TO PARTICIPATE IN A JURIED EXHIBITION AT GALLERI RAMFJORD, OSLO

Deadline for application: April 25th 2016

Exhibition date: June 25th – July 17, 2016

Opening reception: Saturday, June 25th 6-9 pm (Prize Award Ceremony 7 pm)

 

Deadlines:

April 25: Deadline for application

May 5: The first round of jury will be announced at www.galleriramfjord.no
May 25: Delivery of artworks for the second round of jury 12:00-6:00pm
June 2: The second round of jury will be announced at 
www.galleriramfjord.no

June 25: Opening reception 

 

Opening hours: Thursday-Friday 12:00-6:00pm & Saturday-Sunday 12:00-4:00pm


How to apply:

 1. Submit your entry by sending an email to stipend@galleriramfjord.no by April 25, 2016. Use «Stipendutstilling 2016» as subject.

 2. In the body of your email, please wright your resume and contact information, and list following information for each artwork:
  Number, title, year, media, size, sales price

  (Please do not submit this information as attachments.)

 3. Attach images of artwork in jpg format, max 1000 pixels wide, named as follows:
  First and last name, media, size in cm, sales price in NOK, number.
  E.g.: john_smith_painting_20x20cm_2000_01
  john_smith_painting_20x30cm_3000_02

 4. Minimum 2 images, maximum 10.

  2D works must not exceed 150cm(l)x200cm(h), and 3D works 250cm in height.

  Media: Painting, graphic, collage, drawing, photography or sculpture (if you are unsure whether your media qualifies for entry, please contact the gallery). 

  All submittet works must be for sale. The gallery charges 50 % commission.

 5. Application fee is NOK 100,- per image. Payment will count as your official enrollment into the contest. Deposite with applicant's full name to (no later than April 25):

  Bank account: 1503.09.41621

  IBAN: NO 02 1503 09 41621

  BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX


Incomplete or unpaid entries will not be considered. Unfortunately, the jury cannot explain it's reasoning for any rejection. 

 

First round of jury:

 • 45 artist / artworks will be selected to the second round of jury.

 • The selected artworks will be posted on www.galleriramfjord.no on June 2 th.

 • For applicants selectes to the second round of jury:

  • Please deliver the selected artwork to:
   Gallery Ramfjord: Schwensensgate 1 (at St.Hanshaugen), 0170 Oslo

  • Deliver artwork(s) at May 25th between 12 to 6 pm.

  • All artists are responible for shipping and shipping costs to and from Oslo

  • You do not need to appear in person at delivery

 

Second round of jury:

 • 15-20 artist will be selected to exhibit in the gallery with one artwork each

 • The selected artworks will be posted on www.galleriramfjord.no on June 2th.

 • 3 artists will recieve a grant:
  1st price: NOK 10.000,-
  2nd price: NOK 5.000,-
  3rd price: Art supply grant NOK 3.000,-


The Jury:

The jury is comprised of external, independent members. The gallery has no say in the selection.


All press inqueries are welcome, and should be directed to:

Elisabeth Ramfjord

post@galleriramfjord.no

Tel: +47 98 61 12 44