Resultat 2.juryering

Mange takk til alle som har sendt inn arbeider til årets stipendutstilling!

Juryen har bestått av Eileen Kaminsky (grunnlegger av ESKFF på Mana Contemporary), Helene Gulaker Hansen (fotograf og innehaver av Shoot Gallery), Lars Elton (kunstanmelder i bl.a Dagsavisen og VG) og Nico Widerberg (billedkunstner og skulptør).

Følgende kunstnere har gått videre og stiller ut på årets stipendutstilling:

Dora Bendixen, Erlend Mikael Sæverud, Erlend Helling-Larsen, Fredrik Lindberg, Gabriel Schmitz, Gro Øien, Ida Løkken Anstensrud, Irene Haslum, Johan Soderstrom, Miquel Wert, Moira Franco, Nina Havn, Ole Marius Jørgensen, Pere Galera, Rangnhild Slåen, Rebecca Ravneberg, Reidun Wunderbaldinger, Trine Kielland, Trude Viken og Vladimir Longauer!

Vi gratulerer følgene kunstnere med stipend:

Juryens begrunnelse

1.pris – NOK 10.000
De spesielle fargene er den faktoren som gjør at årets førsteprisvinner tiltrekker seg oppmerksomhet. Men bildet har flere kvaliteter som gjør at øyet blir hengende ved det. Tegningen har en spennende komposisjon med overraskende detaljer. Bildet domineres av ulike mønstre i friske farger. Både fargene og mønstrenes motstridende retninger gjør at øyet jages rundt i komposisjonen. Dette er et bilde som aldri gir ro, ikke minst fordi vi undres hva det er som foregår mellom personene. Bildet lades med mystikk, og betrakteren gis grunn til stadig å vende tilbake til bildet.

Første plass går til:
Dora Bendixen: «Shadow on father I», tegning og pastell på papir, 55x75cm

2.pris – NOK 5.000
Det enkle er ofte det beste. Fotografiets fremste egenskap er evnen til å fange det avgjørende øyeblikket – enten det er tatt ut av tidens strøm eller det er nøye tenkt ut og komponert for å skape det beste resultat. Det bildet vi står overfor her kunne vært en eneste stor klisjé, men prisvinneren har tilført bildet akkurat de kvalitetene som får det til å skille seg ut: Den fascinerende bevegelsen; det vakre lyset som former figuren; komposisjonen som narrer deg til å tro den er midtstilt. Det er disse kvalitetene som gjør at akkurat dette bildet tåler øyets slitasje.

Andre plass går til:
Rebecca Ravneberg: Fotografi 95x80cm

3.pris – NOK 3.000
Uendeligheten har vært en drøm for mennesker siden tidenes morgen. I moderne tid har kunstnere som M.C. Escher og Aase Texmon Rygh – for bare å nevne to prominente navn – gitt sine fortolkninger av hvordan uendeligheten kan se ut. Prisvinneren har skapt en form som kan snus og vendes et utall ganger, og som stadig fører øyet langs nye linjer. Den personlige varianten og overraskelsen i det velkjente er her løst med stor eleganse og sans for materialets iboende kvaliteter.

Tredje plass går til:
Irene Haslum: «Til kjernen», skulptur i laminert bjørkefinér, 38x38x38cm

Hederlig omtale
Tegningens taktilitet er en kvalitet vi sjelden ser utviklet i så stor grad som i denne sort-hvite tegningen. Enten det er blyant eller kullstift er redskapets egenskaper utnyttet til å gi arbeidet en følsomhet som understreker og fremhever den historien bildet forteller. Størrelsen gir bildet en spesiell kvalitet, og kunstnerens faglige dyktighet spiller sammen med hans evne til å fortelle en historie.

Juryens hederlige omtale går til:
Miquel Wert: Drawing 100x120cm

Utstillingen åpner lørdag 25.juni kl 18.00 og stipendvinnerne annonseres kl 19.00 samme kveld!