Rachel Ann Stevenson "Vigils Echo V"
Bronse
ca 52 cm inkl sokkelopplag på 25

Galleri Ramfjord