Pål Gulsrud (1954)

Pål Gulsrud (autodidakt) har arbeidet tett med både Håkon Bleken og Sverre Bjertnæs i denne portrett serien som skal vises på Galleri Ramfjord 1-23 oktober 2017

"Et maleri må lades med energi, med rytmer og former på en slik måte at det ikke dør stille hen over tid. Jeg bruker virkemidlene  i kunsten fra Renessansen, Barokken og fra noen malere etter dette. Jeg søker å trekke disse linjene frem til vår tid.
For meg er portrettet på mange måter en oppsummering av hele maleriuniverset konsentrert ned på et liten flate/område. Jeg søker ikke fotografisk likhet, men mer å fortelle historien om mine møter slik jeg opplevet dem." -Pål Gulsrud