Pål Gulsrud
"Blått blikk"
Håndkolorert trykk
60x100 cm

6.300,- med rammeGalleri Ramfjord