Steen Larsen

Steen Larsen (1960) maler bilder som ser ut som foto og tar fotografier som ser ut som maleri. Han var en av kunstnerne som ble tilbudt studioplass ved prestisjetunge Mana Contemporary i Jersey City utenfor Manhattan sommeren 2016 via Galleri Ramfjord, og har nylig stilt ut ved galleriet der. Larsen benytter seg av fotorealisme eller hyperrealisme i maleriene, om det så er natur- eller bybilder. I serien “Perfect Day” tar han pulsen på livet i New York, men velger å stanse øyeblikkene og la oss dvele på dem. I maleriene ved å trekke ut enkeltmenneskene og gi dem ro, og i fotografiene ved å se menneskene forsvinne i byens kaos.