Ragnhild Slåen
"Vindu ut mot mørket"
Akryl på lerret
50x50 cm

7000,-