Steen Larsen
"Bag duggede ruder"
Olje på lerret
60x90 cm

DK 19.000,-Hvis du ønsker å kjøpe dette bildet, kontakt oss på tlf 40555562 eller post@galleriramfjord.no
Galleri Ramfjord