Dag Bratbergsengen
Keramikk
Garlic ville leke, men Kyrre kom i tanker om vår blå klode.
42 cm

5500,-


Hvis du ønsker å kjøpe denne skulpturen, kontakt oss på tlf 40555562 eller post@galleriramfjord.no
Galleri Ramfjord