Kesja Tabaczuk
Olje på lerret
60x80 cm

8000,-



Hvis du ønsker å kjøpe dette bildet, kontakt oss på tlf 40555562 eller post@galleriramfjord.no




Galleri Ramfjord